Bakom Din Datorkonsult står vi, ett gäng glada och ambitiösa konsulter som tar uppdrag på största allvar och strävar efter att ha en bra relation till våra kunder. Vi är ett team där alla anställda hos företaget är viktiga beståndsdelar för att vår verksamhet ska fungera, och de personliga egenskaperna hos våra anställda är precis lika viktiga som deras kompetens. I dagsläget har vi ett 40-tal anställda fördelade på två kontor där vår huvudsakliga verksamhet är i Stockholm. Utöver kontoret i Stockholm har vi alltså ännu ett, om än lite mindre, kontor som ligger i Norrköping. Företaget grundades under 2005 i Stockholm och bestod till en början av 6 personer som var verksamma i och runtom staden. I dagsläget har vår verksamhetsradie utökats och vi är nu aktiva både i och runtom både Stockholm och Norrköping samt att viss del av vår verksamhet även är förlagd online på så sätt att många av våra tjänster går att ta del av även över nätet.

Företagsledning

Vår ledning består av tre personer som har bidragit med sin expertis och goda samarbetsvilja i stort sett sedan verksamheten drog igång år 2005. I dagsläget sitter de alla tre inne på kontoret i Stockholm (med månadsvis pendling till Norrköping) och de arbetar även aktivt ute i fält när de inte är upptagna med de administrativa sysslor som tillfaller deras ledningsroll. Bekanta dig gärna lite med ledningen:

face1Namn: Jan-Inge Borg

Befattning: VD

Utbildning: Utbildad musiklärare, men den typen av tangenter har jag bytt ut mot tangentbord för dator. Jag har läst flertalet kurser inom både datasäkerhet och datakommunikation och tar regelbundet nya för att hänga med i aktuell teknik.

Framtidsmål: Lära mig ännu mer! Och givetvis att se företaget växa sig starkare med hjälp av mer förvärvad personal och kunskap, och jag har en känsla av att vi kommer kunna nå långt.

face2Namn: Karin Åkesson

Befattning: Projektledare

Utbildning: Jag är till stor del självlärd när det kommer till IT-området, men har även en samling certifieringar av olika slag samt att jag tagit en hel del kurser i projektledning.

Framtidsmål: Använda mina kurser inom projektledning för att ta en examen som kombinerar IT och projektarbete.

face3Namn: Jimmie Göransson

Befattning: Personalansvarig

Utbildning: Jag har en Master-utbildning för Dataingenjör i bagaget och även några grundläggande kurser inom arkivering.

Framtidsmål: Att alltid hitta nya utmaningar, det tror jag är vad jag mest av allt vill med framtiden.

Vår Affärsidé och Vision

Genom att förmedla vår affärsidé och vision vill vi visa er, våra kunder och tänkbara kunder samt medarbetare och tänkbara medarbetare, vad vi vill uppnå och hur vi tänkt att det ska gå till. Våra mål och vision är en viktig del av vår företagsidentitet och även ett sätt att presentera oss på.

Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder genom att finnas tillhands för de IT-lösningar som behövs genom ett nära och pålitligt arbete tillsammans med dem.

Vår vision är att våra kunder alltid ska känna sig trygga med att välja oss tack vare vår breda kompetensbas och professionella arbetssätt samt att vi i framtiden hoppas kunna utöka vår verksamhet geografiskt såväl som kompetensmässigt.