För att ni ska få tid till att göra det som ert företag gör kan ni kontakta oss och låta oss göra det som vi på Din Datorkonsult gör! Istället för att hantera installation av nya datorer eller uppgradering av programvara på egen hand kan vi sköta den biten åt er och så kan ni fokusera på det ni gör bäst. Att ta sig an olika IT-relaterade tjänster kan vara en tidskrävande uppgift om man inte har den kunskap som krävs, och det finns inte alltid någon poäng med att lära sig hur allting fungerar eftersom ett system är till för att hjälpa er i ert dagliga arbete: Inte skapa extra arbetsuppgifter för er att utföra.

Fokusera på att vara produktiv istället för att vara upptagen

– Tim Ferriss, motivationstalare

Typer av tjänster vi erbjuder

För oss på Din Datorkonsult är det viktigt att inte bara vara med i ett steg på vägen utan att vara med och ta alla steg tillsammans med dig, och därför försöker vi att erbjuda en så komplett tjänst som möjligt. De tjänster vi erbjuder och den service vi tillhandahåller blir dessutom allt bättre i takt med vår konstanta kompetensutveckling vilket medför att våra tjänster alltid kommer att hålla absolut högsta klass. IT är en bransch som alltid utvecklas och går framåt och därför gör även vi det!

Installation

Vi hjälper er med installation av olika tjänster vilket inkluderar men som inte är begränsat till: servermjukvara, nätverk och nätverkskomponenter, e-posttjänster, intranät och diverse kontorsprogram såsom kalkylblad och texteditorer. Vi ser även till så att samma installation och inställningar finns på alla datorer eller enheter så att det blir lättare för er att arbeta.

Till installationsdelen av vår tjänst räknar vi även hjälp med anskaffning där vi i egenhet av konsulter undersöker ert behov och kommer fram till, i samråd med er, vilka system som kommer att vara av nytta för företaget. Om ni vet vad ni vill åstadkomma men inte hur det ska ske kan vi alltså vägleda er genom att hjälpa er med att utforska era alternativ och komma med förslag.

Konfiguration

two

Konfiguration ingår till viss del i installationsfasen, men det kan även hända att ni behöver hjälp med att göra inställningar för ett arbetsmoment som ni inte hade behov av vid installationen eller som tillkom i en senare version av programvaran. Oavsett vilken anledning ni har för att behöva hjälp med inställningar och konfigurering av era system så hjälper vi självklart till.

Uppdatering

Att hålla sina system uppdaterade är i många fall så enkelt som att trycka på en knapp och så sker uppdateringen automatiskt – Men inte alltid. Ibland kanske inte synkroniseringen av uppdateringen fungerar mellan alla enheter vilket kan försvåra arbetet för ert företag, eller så kanske en uppdatering gör att vissa av era funktioner slutar att fungera helt eller delvis. I båda fallen kan vi hjälpa till antingen genom att konfigurera, koordinera eller helt enkelt reversera uppdateringen och återställa systemet till den föregående versionen. I de fall då uppdateringen inte fungerar ihop med era operativsystem eller er hårdvara hjälper vi också till genom att komma med olika lösningsförslag samt implementera dem.

Felsökning

three

Ibland är det något som inte riktigt fungerar som det ska utan att man riktigt vet varför – Det kan ha varit den senaste uppdateringen som krånglade till saker, eller ett program som hindrar åtkomst som ett annat program behöver. Det kanske även är så att hårdvaran inte räcker till för att mjukvaran ska fungera ordentligt, eller någon typ av virus som stör systemets processer. Den bakomliggande orsaken till att ett system inte fungerar på önskat sätt kan se ut på många olika vis och det är inte alltid uppenbart exakt vad anledningen är, men då kan vi hjälpa till med felsökning av era system för att ta reda på det och även hur man ska lösa problemet.

Support

four

Vi erbjuder våra kunder kontinuerlig support under alla delar av arbetet tillsammans, vilket innefattar support och underhåll av system även efter att vårt arbete på plats hos företaget är färdigställt. Termen ”support” har alltså ett väldigt brett användningsområde hos Din Datorkonsult, vilket i förlängningen leder till större kundnöjdhet – Ett fungerande system är som bekant ett bra system, och det är mycket troligare att man som kund blir nöjd när allt fungerar som det ska.

Vi erbjuder givetvis våra supporttjänster när något inte fungerar som det ska, men för tjänsten ingår även hjälp med utbildning inom de system som vi installerar och hanterar. En viktig del av att få IT-tjänster att fungera på bästa sätt är givetvis att man har den kunskap som behövs för att kunna hantera det och kunskap är inget man föds med. Att installera ett program och se sitt jobb som färdigställt är för oss otänkbart och istället tar vi oss tid till att utbilda ert företag om ni så önskar, på det sätt ni föredrar: En del vill ha genomgångar tillsammans med oss medan andra föredrar att vi tar fram användarmanualer.

Hur vi arbetar

Från dess att ni anlitar oss kommer vi att vara med er i alla steg, oavsett vilken typ av tjänst ni är ute efter. En viktig del av våra tjänster, oavsett vad ditt företag behöver hjälp med, är nämligen uppföljning och kvalitetssäkring. Det är precis lika viktigt att tjänsterna vi installerar, konfigurerar eller uppdaterar fungerar vid tillfället det utförs som att de fungerar fortsättningsvis. Vid de tillfällen då det är lämpligt gör vi uppföljningsbesök hos kund, men det kan tänkas att man av olika anledningar hellre vill sköta uppföljning och kanske även support, konfigurering eller andra tjänster online och då ordnar vi naturligtvis det.

Vid support och andra tjänster som sköts online har vi flera olika verktyg att ta till, som till exempel TeamViewer där du som företagare ger oss tillgång till era datorsystem via klienten genom att fylla i vårt användar-ID. Vi behandlar alltid era uppgifter enligt största sekretess och öppnar aldrig mappar och filer på er dator som inte är relevanta för vårt arbete. Det finns även möjlighet till personliga konferensmiljöer där ni kan samtala med oss via TeamViewer om ni har frågor eller vill att vi demonstrerar något.

Kostnad för våra tjänster

Kostnaden för vårt arbete räknas ut på en personlig basis, det vill säga att vi tillsammans med er som kund kommer att arbeta fram ett avtal som båda parter är nöjda med. Med i våra beräkningar kommer vi att ta beräknad tidsåtgång för projektet samt de olika resurser som kommer att krävas såsom personalstyrka samt kompetens. Svårighetsgraden på uppgiften kommer även den att tas med i beräkningarna, men vi är stolta över att kunna erbjuda väldigt förmånliga priser för våra kunder. För återkommande kunder samt kunder som vill ingå någon form av partnerskap kan vi även erbjuda lägre priser i vårt lojalitetsprogram för att visa vår uppskattning och bidra till en bra kundrelation.